jadilah yang pertama berimajinasi


Tah Kitu Saur Nu Gelo Teh..Heunte saeutik jumlahna manusa dialam dunya
anu sapanjang hirupna kagegeloan ku dunya..
anu kudu diudag mah nupuguh we.. nu nyata,
da ari soal aherat jeung kiamat mah urusan belakang

(tah kitu saur nu gelo teh)
Isuk sore beurang peuting
teu sirikna buntang banting
telat dahar telat sare
edan edanan digawe..
kudu sabisa bisa euy hirup mah, lamun kudu
menta; menta, lamun kudu ngijeum; nginjeum,
lamun kudu maok; maok, lamun perlu leletak; nya
leletak, keun bae disebut anjing oge, nu penting mah
hirup didunya ulah nepika balangsak

(tah kitu saur nu gelo teh)
Ngan dudunya jeung dudunya, sirah dijadikeun suku,
suku dijadikeun sirah, sieun jadi jalma susah..
ripuh cenah euy jadi jalma susah teh, loba teuing tihina jeung
mineng teuing lapar na, jadi lamun bisa mah sing getol usaha teh,
keun bae solat mah teu kaburu oge da aya keneh isukan jeung
pageto

(tah kitu saur nu gelo teh)
Adan subuh langsung joging, adan lohor ngontrol proyek,
adan asar aya meeting, adan magrib kakara bubar..
kalem we heula cenah euy tong gurunggusuh balik, urang
nyempet nyempetkeun heula noelan sekertaris nu bahenol, lumayan dari pada nyoo beurit mah

(tah kitu saur nu gelo teh)
Tah kitu ge teu langsung balik, jadi waktu adan isa
karak asup ka restoran rek ngajamu makan malam..
keun bae cenah kaliwat isa mah
da aya keneh minggu hareup,
nu penting mah ngajamu heula tamu
nu puguh puguh
mawa proyek pi batieun,
sabab tamu ieu mah
langkung penting tibatan solat isa

(TAH KITU SAUR NU GELO TEH)
Harga imah samiliar,
mobil ampir samiliar,
di bank deposito dolar,
di hormat teh eta
pedah ku beunghar..
padahal mun di itung itung
teuing sabaraha deui duitna
nu nambleg di bank bank
anu kena ku liquidasi kamari,
tapi manehna mah
tenang tenang we etah,, ari pok nateh:
ah etamah cenah ngan saeutik da ngan saukur dana keur hoby jeung kanakalan,
jeung keur acara wajib nyeleweng unggal ahir pekan.

(tah kitu saur nu gelo teh)
Jalma beunghar jalma gede, ngeusian dina KTP, agama ditulis islam bari keukeuh ngaku muslim
dewek mah ti lahir oge islam cenah euy, jeung moal pindah agama nepi ka modar oge, soal can solat mah urusan dewek, kaburu sukur, teu kaburu urusan dewek
(tah kitu saur nu gelo teh)
Halah.. kitunya, aya jelema beunghar model kitu, pok na teh cenah:
dewek mah jelema beunghar, nyumbang ka masjid oge tara saeutik, matak dewek mah di mana mana diomongkeun dipuji sagala rupa
(tah kitu saur nugelo teh)
Ah.. atuh ku beunghar tea diimah oge,,
Kitab al-qur'an alanyar, sajadah mahal alanyar, kopeah sarung wareuteuh, sihoreng tara di pake..
Ari surah al-fatihah ngan ukur apal setengah, eta meureun loba teuing maca buku management.
alah elah, kacida nya..
Sakalina milu solat dina poean lebaran, tina takbir langsung sujud henteu make ruku heula.
ari pok na teh cenah euy:
dewek mah lain salah cenah eta mah bakat ku husu jadi poho kana ruku, keun bae atuh da taun hareup oge solat eid mah aya keneh..
(tah kitu saur nu gelo teh)
Diimah nyieun sukuran make aya pangajian, ngondang mubalig ka sohor, honor na saharga motor
aduh mahal pisan nya..
Mubalig norolang dakwah, maneh na mah hare hare, ngadon sibuk ngurus tamu, bos anu sareng pajabat anu..
ceuk maneh na ieu mah:
soal dawah mah isukan ge bisa diulang, jeung mubalig mah isukan oge bisa diondang deui, tapi ieu para tamu, pengusaha jeung pejabat mah hese panggih na, sararibuk anjenna mah
(tah kitu saur nu gelo teh)
Hirup kakepung ku napsu, hirup kabeungkeut amarah, nu penting didunya jaya, aherat mah kuma jaga..
alah teu eling euy, eksekutip teh gening ieu mah primitif,, belegug naker
Gening mani loba keneh jalma pinter tapi bodo, asa pinter tapi bodo, belegug katotoloyo..


0 komentar:

╔═══════════════════════════════════════╗
(NOT SPAMMING and NO RACIST)
BUDAYAKAN KOMENTAR YANG BAIK
╚═══════════════════════════════════════╝

Posting Komentar

Followers

ALL POST

Loading...
Lsc