jadilah yang pertama berimajinasi


Char Grafity(\ /)
( . .)
c(")(")

☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠
- LOADING YOUR DEATH ...

████████████] 99%
☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠

╔═══════════════════╗
║═╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗═║
║═║║║║║║║║╔╣║║║║║║║═║
║═║║║║╩╣╚╣╚╣║║║║║╩╣═║
║═╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝═║
╚═══════════════════╝

(̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̅м̲̅a̲̅яl̲̅b̲̅o̲̅r̲̅o̲̅̅_̅_̅_̅()ڪ

[̲̅̅A̲̅] [̲̅̅B̲̅] [̲̅̅C̲̅] [̲̅̅D̲̅] [̲̅̅E̲̅] [̲̅̅F̲̅] [̲̅̅G̲̅] [̲̅̅H̲̅] [̲̅̅I̲̅] [̲̅̅J̲̅] [̲̅̅K̲̅] [̲̅̅L̲̅] [̲̅̅M̲̅] [̲̅̅N̲̅] [̲̅̅O̲̅] [̲̅̅P̲̅] [̲̅̅Q̲̅] [̲̅̅R̲̅] [̲̅̅S̲̅] [̲̅̅T̲̅] [̲̅̅U̲̅] [̲̅̅V̲̅] [̲̅̅W̲̅] [̲̅̅X̲̅][̲̅̅Y̲̅] [̲̅̅Z̲̅]

[̲̅̅ɐ̲̅] [̲̅̅q̲̅] [̲̅̅ɔ̲̅] [̲̅̅p̲̅] [̲̅̅ǝ̲̅] [̲̅̅ɟ̲̅] [̲̅̅ƃ̲̅] [̲̅̅ɥ̲̅] [̲̅̅ı̲̅] [̲̅̅ɾ ̲̅] [̲̅̅ʞ̲̅] [̲̅̅ן̲̅] [̲̅̅ɯ̲̅] [̲̅̅u̲̅] [̲̅̅o̲̅] [̲̅̅d̲̅] [̲̅̅b̲̅] [̲̅̅ɹ ̲̅] [̲̅̅s̲̅] [̲̅̅ʇ̲̅] [̲̅̅n̲̅] [̲̅̅ʌ̲̅] [̲̅̅ʍ̲̅] [̲̅̅x̲̅][̲̅̅ʎ̲̅] [̲̅̅z̲̅]

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

___§§§§§§§§§§§§§§§_____________________________________§§§§§§§§§___
___§§§§§§§§§§§§§§§______________________________________§§§§§§§____
___§§§§§_____§§§§§___§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§___§§§§§§____§§§§§_____
___§§§§§_____§§§§§___§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§___§§§§§§_____§§§______
___§§§§§_____________§§§§__§§§§___§§§§__§§§§___§§§§§§______§_______
___§§§§§_____________§§§§__§§§§___§§§§__§§§§___§§§§§§______________
___§§§§§_____________§§§§__§§§§___§§§§__§§§§___§§§§§§____§§§§§_____
___§§§§§_____§§§§§___§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§___§§§§§§___§§§§§§§____
___§§§§§§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§§___§§§§§§____§§§§§_____
___§§§§§§§§§§§§§§§_____________________________§§§§§§______________
_______________________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§§___
_______________________________________________§§§§§§§§§§§§§§§§

-________________,,,ee8888888888888aa,
-____ _______,ad888888888888888888888888a ,
-_______ __,a888888888888888888888888888888,
- ____ ___,8888"""___""P8888888888888887888888b,
-_ ______d888__________`""P8888888888888888888,
-_ _____,88888b________________""888888888888888
-______d88P°""__,,,,,,,________________'""88888788888b
-______8888e888888888888b____________"88888888888,
-______888888888888888888888"_________,8888888888b
-______(8888888888888888888b,_________,88888888888d
-______( 88888888888888888888,_______,8888888888888
-____ __d888888888888888888888,____,8___"888988888b
-__ ____88888888888888888888888__.;8_^^^^-_(88888888
-______8888888888888I"8888888P__,8" ,aaa,___888888 8
-______888888888888I:8888888"__,8"_( `b8d'____(88888 )
-______Y8888888888I'888888P'__,8) ._.,_________88888 '
-______`88888888I"__8888P'___,8"_ ___\________88888
-_______8888888I'___888"___,8"__(.____.)______,8888b
-___ ___Y8888I"_____"88,__,8"_______________,888888
-_______`888I'_______"P8_,8 "_______________,88888)
-_______(88I'__________",(8"___ eaaaaaa,___,888888
-______,8I"____________,8( ____ "eeeee"___,8888888
-_____,8I'____________ (888a___________,88888888)
-____,8I'____________,8 88888,_______,8888888888
-___,8I'____________,8888 8888'`-===-'8888888888'
-__,8I'____________,888888 8888,_____888888888,
-__8I'____________,8""8888888 88a____"88888888a,
-__8I____________,8'__88888888 888a,__`P88888a;,
-__8I___________,8I___`8888888888 888a___" P888a,,,
-__(8,_________,8P'_____`88888888888888a___ "I8bma;.,
-___8I________,8P'_________"888888888888 88a____""P8ma,
-___(8,______,8d"___________`"8888 888888888a,_______`"8a
-____8I_____,8dP__________ __`88888)_"888888b,________:8b
-____(8____,8dP'__ ___,I______,88888_____"888888,__8,___8)
-_____8,_ __8dP_'___,I________88888___8, _"88888___"8,_,8
-_____8I___8P'___,I__________"88 8'_____`8,_,_8888'_____"8,I8
-______I8,_____',I__ __________"88_______`8,_8888"_______"8I,
-______` 8I____,I' _______________________`8_"88'___________"8,
- ______'8I____(8__________,aaa,___________8__88,____________"8,
-______,8I____8I__________88W88_____ _____8__"88_____________"8,
-______d8I,___I8_____ _____88M88__________8____"8______________;8,
-___ __888I___"8,___________"""____________8___________________((88B
-_____8888,____I8,_______________________,;8I __________________((8V
-____,8888I_____qb,_____________________,,8'8,,__________________"8"
-_ ___d88888,____"Pb___________________,,8'"-`8,_________________,8"
-____888888I______"Pa______________ __,aP'___`8,_____________ _,8"
-____8888888,______ `Iba._____________,aP"_____`8a___________a8"
-____8888888I,________""I8bmmmmmdP"__________"8a_______ ,8"
-____(8888888I,___________"""""""""_____.__ _________"8mmmP"
-_____88888888I,________________ _____,8I__8,_________I8""
-______"""88888I,_______ ____________,8I'____"I8,______;8"
-_____________` 8I,________________,8I'_______`I8, ____8)
-_______ _______`8I,______________,8I'__________I8___:8'
- _______________`8I,____________,8I'___________I8___:8
-________________`8I__________,8I'___________ __`8__ (8
-_________________8I________,8I'________ ________8__(8;
-_________________8I______,8"_____ _____________I___88,
-________________.8I_____,8' _______________________ 8"8,
-________________(PI_ ____'8________________________8,`8,
-____________ ___.8I'______________________ _________'8,`'8,
-___ ____________(PI____________________________ ____`8,` 8,
-______________(RI'__._______________@@_______. _____"b__8,
-_____________.BI'_______,I__________@@'________8I ____"a__`8,
-____________.8I'_____ _,8'______________________,8______9,__`8,
-______ _____.8I'_____,8'_______________________,8I'______ `8___`8,
-__________.8I'____,8'__________________ ______,8I'________,8___`8,
-__________d8'___8'___ ______________________,dI"_______ 8___,__`8,
-_________(8I____8____________________ ____,dI"_________ 8___II___'`8
-_________8I________________________ ____,8I'___________(8__'8)____8;
-________(8'____ _______________________.8"_________ ___(8----8)___ 8I
-________8I______:____________________:_________ ______ 8__(8 __ :8
-_______(8'_______V,_________________ :__________________`8l8 ___8
-_______8I________`V ,______________,8___________________`8l8___;8
-_______8'__________Va,_________,a8'_____________________`8I__ ,8'
-______ 8l____________V8baaaaad88'_________ _____________8'__,8'
-______ 8l_____________ V88888888'_______________________8__,8'
-______ 8l ______________V888888"_______________________d'_ ,8 '
-______ 8l__ _____________V8888"_________________ _______8_8'
-______ 8l________________"V88'_______ __________________"8"
-______ '8_____________

__________________ +888
_________________++8888
________________++8880
_______________++8888
______________++8880
_____________++8888
____________++8880
___________+++880+
____+880__+++8880++_880_
___++8888+++8880++88888_++88
___++888++8888+++888888++888
___++88++8888++8888888++888
___++++++888888888888888888
____++++++88888888888888888
____++++++++000888888888888
_____+++++++000088888888888
______+++++++00088888888888
_______+++++++088888888888
_______+++++++088888888888
________+++++++8888888888
________+++++++0088888888
________++++++0088888888
________+++++0008888888

oooO
(....).... Oooo....
.\..(.....(.....)...
..\_).. ... )../....
. ......... (_/.....
One small step for man, one giant leap for mankind..
(¯`v´¯)
`·.¸.·´
¸.·´.·´¨) ¸.·¨)
(¸.·´(¸.·´ (¸.·¨¯`Welcome on Planet Earth..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,%%%,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ,%%%`.%==–
.. .. .. .. .. .. .. .. ..,%%`(.. ‘ |
.. .. .. .. .. .. .. .. ,%%@./’\_/
.. ..,%.-”-”-”–%%%.”@@__..
..%%/.. .. .. .. .. .. .. .. .|__`\.. .. .
.%. .’\.. .. .|.. .. .. \.. .. ./.. / /
..,%’.( . . . / ‘———-\.. .|.. .[/
.. .. ..`.. .. . . ....... | . |.. ..
.. .. .. `\ \\.. .. .. . . .| .|.. .. ..
.. .. .. .. ) \\.. .. . . . . ) \
.^^^^^'""'"'^^^^^^'""'

………………………………………/””~,
……………………………………../:::::/
…………………………………..,-”””¯””-,
……………………………….,~”……….\
……………………………,~”…………,..\
…………………………,-“………….....|..|
………………………,-“………………..|..|
……………………,-“…………………..|..|
………………….,-“……………………/..|
…………………/……………………..’...|..............Iam ALIEN..
………………../………………………...|
………………./…………………..,„_„...|
………………/…………………,-,-~-,-~’,
……………../……………….,-“ ( . . o)_º)
……………./………………./ . . .“-~“ . . ¯¯¯¯¯””~-,
……………|………………..| . . . . . . . . . . . . . ,-~“~,
……………|…………….....| . . . . . . . . . . . . . /:::::::\
……………|…………….....| . . . . . . . . . . . . . |::::::::l
……………|………………..\ . . . ._ . . . . . . . . “-,„„„-”
…………....|………………..”-, . .(..”~,------------~”
…………….|._………………..”~,..”~-‘---,………………,--~~-,
………….,~” . ¯”~,……………….¯”~~-”,-\………….,-“-,”~, . .”-,
……….,-“….,~”,-~”\…..-‘.,„„„………………”-,……….| . . “-, ”-, . |
………..\,,-“,~”……/…..,-“ . .”-,…………..’-,.”-,……..) . . . .”-,,-“
………….’-,……..(,--,.,-“ . . . . |…………….”-,”-,,(“-~”-,””~~~”
…………….¯”””¯,-“, .), . . . . ,-“……………….”-,\,.”..,-“
………………….’-, .”.,“-,_„„~”……………………”.”-,”
…………………….”~”-,.\,…,--~~~-,………………,~’,
………………………….¯”~/ . . . . . .)……………,”-~’,
………………………./ . . . . . . |--„„„„„„--,~””¯ . . .)_
………………………….,-“ . . . . . .,-“………/ . . . . . . , .)
…………………………( . . . . . ,. . , “)……”-, . . . . .) ,’-“
…………………………..”~-,„_ . .)_,|-“……….¯”””””

.. .. .. .. .. .. .. .^\.. .^.. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. ./.\\../.\.. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. /.. \\/.. \.. .. ..|\____/|.. ..
.. *__*.. .. .. ././.|.\\.. .\.. .._/..O..O \.. ..
.. |.. /.. .. .. ./../..|.. \\..\.. _V.\.. ..\../.. ..
. /./\/.. .. .. /.. /.. |.. .\\..\..\/.. .’@__@.. ..Gue Juga ALIEN NAGA..
/../.. .. .. /.. ./.. .|.. ..\\._\-/.. .. .| U.. .. ..
|..|.. .. ./.. ../.. ..|.. .. \\\_/.. .. ..|.. .. .. ..
\..|.. ../_.. ../.. .. |.. .. .\\..).. \._|_._.. .. ..
\.. \.. .. .~-./_._.. .|.. ..-.;.(..\_._._,. \’.. ..
~.. .~.. .. .. .. .-~-.|.-*.. .. _.. .| .. {-/.. .. .
.\.. .. ~-.._..-~.. / .. .. .. .. \..*/ .. ./|\’.. .. .
..\.. .. .. .. .. .. .}.. .. .. .. ..{../.. .. .. .. .. .
.. ~\. .. .. .. .. .. ‘-/.. .. ../.. \– — –._. .. .. .
.. ..~\ _._._._._. /.. .. ..>\_-_-_-_-.\\\.. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .^}_._._._._._._.-\\\.. .. ..

——————/´ ¯ )
—————--/—-/
—————-/—-/
———--/´¯/'--'/´¯`•_
———-/'/--/—-/—--/¨¯\
——--('(———- ¯~/'--')
———\————-'—--/
———-'\'————_-•´
————\———--(
Gw suka gaya LO.. :)
...........///\\\.........You
..........///_\\\\........are
.........||.^|^\\\...... Beautiful
.........))\_-_/ ((\...... Intelligent
.........)'_/.".\_`\).... Smart
.....././._.\.../...\..... Sincere
....././(_.\x/._).| ......Kind
......\.\.)".|."(/./ ......Adorable
.......\.'...'.. //./ ......Ideal
....../........././ .......Naughty
......|....__.\.\ ........Attractive
......|.../.\...\/ .......Sweet
......|../...\.. \ .......Cute
......|..|.....\..\...... Unique
......|..|......\..\ .....Lovable
......|..|.......\..\ .....Understanding
......|..|........\..\ ....& a Very Very
......|..|.........\..\ ...GOOD friend of mine
...../__\..........|__\
yang imut.. wkwkwkwkwkwk..
............................,d888888888b,
.........................,dP"'................`"Qb,
............,d88buP"............................."Qud88b,
.............dP".....8'............................`8..... "Qb
...........dP".....::8.._.:.@;.._..;@..:._..8::......."Qb
..........,8'......: P"...........` '................"Qb::.......`8,
..........dP....:::8(.........`--^--'.............)8:::.... ..Qb
..........8'......::::"Qba,.....,......,......,adP"::::.. .....`8
.........,8........::::::,p`""..............""'q,:::::: .........`8,
........,d'........:::::,d'......................`b,:::: :..........`b,
.......,d'.........:::: 'd........................`b:::: ::...........`b,
......,d'....q888q8b,......,p.......q,......,d8p888p....... ......`b,
.......d'..d",.....;....`b,...8,.........,8...,d'....;... ...,"b......`b
.....,8....8.`.....`.....b,.....`b,..,d'.....,d'.....'... ...'.8........8,
..../.q,....`b,..........`b..a88a..a88a..d'...........,d'. .........,p

.............___
............/..../
.........../..../
.______/..../_
(____...........\_________
(____..........
(____..........__________
(__________/


ANJREEEEEEEEEEETTTTTTTTT ^_^ KERRRRRRRREEEEEENNNN..!!
__________________________________________________

......__..........__
.... /...\......../...\
.....\....\____/..../
.....(..__......__..)......................__
.....(..\o/......\o/.)...................../../
.......\.....T....../...................../.../
.......|...===..|\______________/.../
........\______/...........................)
..........|..................................|
........./.../...\...\_____________\...\
......../.../.....\...\................/..\...\
......./__/.......\__\............../__/\__\

_ ___?SexySexy
___?Sexy?Sexy?R
___?Sexy?Sexy?R
__?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Se
_?Sexy?Sexy?Sexy?
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Se
?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sex
_?Sexy?__?Sexy?Sexy?Sex
___?Sex____?Sexy?Sexy?
___?Sex_____?Sexy?Sexy
___?Sex_____?Sexy?Sexy
____?Sex____?Sexy?Sexy
_____?Se____?Sexy?Sex
______?Se__?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Sexy?Sex
________?Sexy?Sexy?Sex
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Se
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?Sexy?R
________?Sexy?Sexy____?Sexy?Sexy?Se
_________?Sexy?Se_______?Sexy?Sexy?
_________?Sexy?Se_____?Sexy?Sexy?
_________?Sexy?R____?Sexy?Sexy
_________?Sexy?R_?Sexy?Sexy
________?Sexy?Sexy?Sexy
________?Sexy?Sexy?R
________?Sexy?Sexy
_______?Sexy?Se
_______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy?
______?Sexy
______?Sexy
_______?Sexy
_______?Sexy
_______?Sexy
______?Sexy?
______?Sexyy
_______|_?Sexy
_______|__?Sexy

…..*..lovel…*
…..*..lovelovelo…*
…*..lovelovelove….*
..*.lovelovelovelove…*…………….*….*
.*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*
*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
*.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
.*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…*
..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…*
…*….lovelovelolovelovelovelovelovel...o…*
…..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
……..*….lovelovelovelovelovelo…*
………..*….lovelovelovelove…*
……………*…lovelovelo….*
………………*..lovelo…*
…………………*…..*
………………….*..*

__$$$$$$$$__$$__$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$__$$$$$$(¯`v´¯)$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(●)´¯)$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$(¯`(●)´¯)$$$
___$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$
______$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$
________$$$(¯`(●)´¯)$$
___________$(_.^._)$
____________$$$$$$
______________$$

-----------
________(¯`v´¯)
_______(¯`(●)´¯)_ (¯`v´¯)
________(_.^._)__(¯`(●)´¯)
__________(¯`v´¯)´(_.^._)
_________(¯`(●)´¯)(¯`v´¯)
__________(_.^._)(¯`(●)´¯)
_____(¯`v´¯)_____(_.^._)_(¯`v´¯)
____(¯`(●)´¯)__(¯`v´¯)__(¯`(●)´¯)
_____(_.^._)__(¯`(●)´¯)__(_.^._)
(¯`v´¯)´(_.^._)(¯`v´¯)
(¯`(●)´¯)_$____(¯`(●)´¯)
(_.^._)___$____(_.^._)
______$
____$

---/\---
---\/---
---[]---
---[]---
/\[]/\-
-\.[]./-
-/....\-
-\__./-
-------------------------------
----------\|||||||/-------------
----------( o o )---------------
---oooO--(_)--Oooo--------
--------------------------------
---------oooO-----------------
---------(__)----Oooo--------
----------\-(------(__)---------
-----------\_)-----)-/-----------
------------------(_/------------
---------------------------------
..........................................
... ... ... ... ... ... ... ... .„--~--„
... ... ... ... ... ... ... ../:.:.:.:.:.|
... ... ... ... ... ... ... .|;.;.;.;.;.;/
... ... ... ... ._„„„„„„„_.);.;.;.;.;.|...
... ... ... „-":.:.:.:.:.:."~-„;.;.;.;|
... ... .. (_„„„„„„---„„_:.:.:);.;.;.."„
... ... „-":.:.:.:.:.:.:.:""-„/;.;.;.;.;."„
... .. (:.___„„„„„„„„„___);.;.;.;.;.;.;.|
... .. /"":.:.:.:.:.:.:.:¯""\;.;.;.;.;.;.„"
... . \:.__„„„„„„„„„„„„„„__/;;;;;;;;;;;/\
... .. \.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.);;;;;;;;;;/:::\
... ... . \„„„„---~~~;;;;;;;;;;;;;„":::::::\
... ... ... . """~~--„„„„„„„„„„„-"::::::::::::\
... ... ... ... ... ... \:::::::::::::::::::::::::\


-+88______________________________
_+880_____________________________
_++88_____________________________
_++88_____________________________
__+880_________________________++_
__+888________________________+88_
__++880______________________+88__
__++888_____+++88__________+++8__
__++8888__+++8880++88____+++88___
__+++8888+++8880++8888__++888____
___++888++8888+++888888++888_____
___++88++8888++8888888++888______
___++++++888888888888888888______
____++++++88888888888888888______
____++++++++000888888888888______
_____+++++++000088888888888______
______+++++++00088888888888______
_______+++++++088888888888_______
_______+++++++088888888888_______
________+++++++8888888888________
________+++++++0088888888________
________++++++0088888888_________
________+++++0008888888__________
________#############____________


' ' ' ' ' ' ' ' ''$b ' 'V$b.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '$$b ' 'V$$b.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ''$$b. 'V$$$$oooooooo
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ''$$P* 'V$$$$$""**$$$b. ' ' ' '.o$$P
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '" '.oooZ$$$$b..o$$$$$$$$$$$$C
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
' ' ' ' ' ' ' '.o$$$o$$$$$$$$P""*$$$$$$$$$P"""*$$$P
' ' ' ' ' ' '.$$$**$$$$P"q$C ' ' ' '"$$$b ' ' ' ' ' ' ' '.$$P
' ' ' ' ' ' '$$P ' ' '"$$$b "$ . .$$$$$b. ' ' ' ' ' '*"
' ' ' ' ' ' '$$ ' ' ' ' ' '$$$. ' ' ' ' '"***$$$$$$$b. 'A.
' ' ' ' ' ' 'V$b ' ' '. 'Z$$b. ' '. ' ' ' ' ' ' '"*$$$$$b$$:
' ' ' ' ' ' ' 'V$$. ' '"*$$$b. ' 'b. ' ' ' ' ' ' ' ' '"$$$$$
' ' ' ' ' ' ' ' '"$$b ' ' ' ' '"*$. ' '*b. ' ' ' ' ' ' ' ' '"$$$b
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"$$b. ' ' ' ' '"L ' '"$$o. ' ' ' ' ' ' ' '"*" ' ' ' ' '.ooo..
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"*$$o. ' ' ' ' ' ' ' '"*$$o. ' ' ' ' ' ' ' ''.o$$$$$$$$b.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"*$$b. ' ' ' ' ' ' '"$$b. ' ' ' ' ' ' '.$$$$$*" '""*.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"*$$o. ' ' ' ' ' '"$$$o. ' ' ' '$$$$$'
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"$$o ' ' ' ' ' ' '"$$$b. ' '"$$$$ ''...oo..
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"$b. ' ' ' ''"$$$$b'"$$$$$$$P*"""""
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '. "$$ ' ' ' ' ' ' '"$$$$b ' '"$$$$P"
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 'L."$. ' ' ' ' ' '.$$$$$. ' '$$$$
' ' ' ' ' ' ' ' ' '.. ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '$$$; ' ' ' ' ' 'o$$$$$$ ' '$$$$
' ' ' ' ' '. $.l ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"$$' ' ' ' '.$$$$$$$P ' '$$$P
' ' ' ' '.I '.$b 'b ''. ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"P ' ' '.P*""*$$$$; ' '$$$
' ' '.$P ' '$$o ". '". ' '. ' ' ' ' ' ' ' '" '." ' ' ' ' ' '$$$$ ' ' '$$;
' '.$$; ' '$$$. '"A '"$. '". ' ' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' 'o$$$P ' '.$P
'.$$$b ' '$$$$. '*$. '"$$$$o. ' ' ' ' ' ' ' ' ' '.$$$$P ' ' ' ' ' '$"
.$$$$$ ' '$$$$$. '"$$o."**$$$$o.' ' '.o$$$$P" ' ' ' 'P
.$$P"$$b '$$$$$$o ' '"*$$$$boooooc$$$$$$$P" ' ' '.
.$$ ' '$$$."$$$"*$$. ' ' '"$$$$$$$$$$$$$$$$C ' '.o"
.I" ' '$P"$."$$b. '"*$. ' ' ' '"**$$$$$*"*$$$$$$$"
' ' ' '$ ' '"$."$$$. ' ' '""' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"*$$*
' ' ' '$. ' ' '"."$$$$o mls
' ' ' '"I ' ' ' ' ' ' '"$$$$b. .
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"$$$b."$o.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"*$$."$$$o.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"$$o $$$$b.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ''$$o'$$$$$b.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ''$$.'$$$**$o
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ''$$.$$$. '$$
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '$$; '$$$o. '"$.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"$: '$$ '"*o ' '".
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 'L ' ' '$$ '$P ' ' ' 'l '
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '$. .$$ $;
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ';$.$$P $
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '"$$$$ P'
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '$$$;:

_____♥♥♥♥♥
___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_♥♥♥♥♥♥__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
___♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
___♥♥♥♥_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
___♥♥♥♥_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
____♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_____♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥♥
______♥♥♥__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_________♥♥♥♥♥♥♥♥_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_________♥♥♥♥♥♥♥♥_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_________♥♥♥♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_________♥♥♥♥♥♥♥_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥
_______♥♥♥♥♥♥
______♥♥♥♥♥♥
______♥♥♥♥♥♥
______♥♥♥♥♥♥
______♥♥♥♥♥
______♥♥♥♥♥
_______♥♥♥♥
_______♥♥♥♥
_______♥♥♥♥
______♥♥♥♥♥♥
______♥♥♥♥♥♥
_______|_♥♥♥♥
_______|__♥♥♥♥

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´
´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´
´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶´
¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´
´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´
´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´

╔════╗╔════════════════════════════════════╗╔════╗
║░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░║
║░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░║
╚░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╝
╔░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╗
║░░╔╗░░░╔╗╔════╗╔╗░░░╔════╗╔════╗╔═╗░░╔═╗╔═════╗░║
║░░║║░░░║║║╔═══╝║║░░░║╔═══╝║░░░░║║░╚╗╔╝░║║░╔═══╝░║
║░░║║░░░║║║╚═╗░░║║░░░║║░░░░║░╔╗░║║╔╗╚╝╔╗║║░╚═╗░░░║
║░░║║░╔╗║║║╔═╝░░║║░░░║║░░░░║░╚╝░║║║╚╗╔╝║║║░╔═╝░░░║
║░░║╚═╝╚╝║║╚═══╗║╚══╗║╚═══╗║░░░░║║║░╚╝░║║║░╚═══╗░║
║░░╚═════╝╚════╝╚═══╝╚════╝╚════╝╚╝░░░░╚╝╚═════╝░║
║░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░║
║░░░░░░░░░░░░░╔═══════╗░░╔══════╗░░░░░░░░░░░░░░░░║
║░░░░░░░░░░░░░╚══╗░╔══╝░░║░░░░░░║░░░░░░░░░░░░░░░░║
║░░░░░░░░░░░░░░░░║░║░░░░░║░╔══╗░║░░░░░░░░░░░░░░░░║
║░░░░░░░░░░░░░░░░║░║░░░░░║░║░░║░║░░░░░░░░░░░░░░░░║
║░░░░░░░░░░░░░░░░║░║░░░░░║░╚══╝░║░░░░░░░░░░░░░░░░║
║░░░░░░░░░░░░░░░░║░║░░░░░║░░░░░░║░░░░░░░░░░░░░░░░║
║░░░░░░░░░░░░░░░░╚═╝░░░░░╚══════╝░░░░░░░░░░░░░░░░║
║░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░║
║░░░░░╔═══╗░╔═══╗░╔═══╗░╔╗░░░░░░░░░░╔╗░░░░╔╗░░░░░║
║░░░░░║╔══╝░║╔═╗║░║╔═╗║░║║░░░░░░░░░░║║░╔══╝║░░░░░║
║░░░░░║║░░░░║║░║║░║║░║║░║║░░░░░░░░░░║║░║╔═╗║░░░░░║
║░░░░░║╚══╗░║╚═╝║░║╚═╝║░║╚══╗░╔═══╗░║║░║╚═╝║░░░░░║
║░░░░░╚═══╝░╚═══╝░╚═══╝░╚═══╝░╚═══╝░╚╝░╚═══╝░░░░░║
║░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░║
║░░░░░░░░░░╔════╗░╔════╗░░╔════╗░╔════╗░░░░░░░░░░║
║░░░░░░░░░░║╔══╗║░║╔═╗░║░░║╔═══╝░║╔══╗║░░░░░░░░░░║
║░░░░░░░░░░║║░░║║░║╚═╝╔╝░░║╚═╗░░░║║░░║║░░░░░░░░░░║
║░░░░░░░░░░║╚══╝║░║╔═╗╚╗░░║╔═╝░░░║╚══╝║░░░░░░░░░░║
║░░░░░░░░░░║╔══╗║░║║░╚╗╚╗░║╚═══╗░║╔══╗║░░░░░░░░░░║
╚░░░░░░░░░░╚╝░░╚╝░╚╝░░╚═╝░╚════╝░╚╝░░╚╝░░░░░░░░░░╝
╔░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╗
║░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░║
║░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░║
╚════╝╚════════════════════════════════════╝╚════╝

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░▓▓▓▓▓▓▓░░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░▓▓▓░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░▓░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░▓░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░▓▓▓░░░░░░░▓▓▓░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓▓▓▓░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓░░▓▓░░▓▓▓▓▓▓░░░▓▓░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓░░░░░▓▓▓▓▓▓░░░░░░▓▓░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓░░░░░░░▓▓▓▓▓░░░░░░░░▓▓░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓░░░░░░░░░░▓▓▓▓░▓▓░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓░░░░░░░░░░░░▓▓░▓▓▓▓░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░▓▓
▓░░░░░░░░░░░░░▓░░░░▓▓░░▓░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░
▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓░░▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓░░▓▓▓▓▓░▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░▓▓▓▓▓▓░▓▓▓▓░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓░░░▓▓░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓░░░▓░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░▓░░▓▓▓▓▓▓▓▓░▓░░▓░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░▓░▓▓▓░▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░▓▓▓░░▓░░▓░░▓▓▓▓▓░░░░░░
▓▓▓░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░
█████░░░░█████░░░█████░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░
██░░░█░░██░░░░█░░██░░░█░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░
██░░░█░░██░░░░█░░██░░░█░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
██░░█░░░██░░░░█░░██░░█░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░
██░░░█░░██░░░░█░░██░░░█░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░
██░░░█░░██░░░░█░░██░░░█░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░
█████░░░░█████░░░█████░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
███░░███░░████░░█████░░██░░░░█████░░██░░░░░█░░░░
██░███░█░██░░░█░██░░░█░██░░░░██░░░░░░██░░░█░░░░░
██░░█░░█░██████░█████░░██░░░░████░░░░░██░█░░░░░░
██░░░░░█░██░░░█░██░░░█░██░░░░██░░░░░░░░██░░░░░░░
██░░░░░█░██░░░█░██░░░█░█████░█████░░░░░██░░░░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▒▒▒▒█████▒▒▒▒░░░█░░░░░░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▒▒▒▒█████▒▒▒▒░░███░░░░░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▒▒▒▒█████▒▒▒▒░███░░░░░░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▒▒▒█████▒▒▒█████░░░░░░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▒▒█████▒██████░░░░░█░░░░
▓▓▓█████▓▓▓█████▒▒███▒█████░░░░░███░░░░
▓▓▓▓███████▓█████▒▒█▒█████░░░░░███░░░░░
▓▓▓▓▓▓██████▓▒▒██████████░░░░████░░░░░░
▓▓▓█▓▓▓███████████████████░█████░░░█░░░
▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓███████████████████░░░░██░░░
▓▓▓▓▓██████████████████████░░░░░███░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████████████░░░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████░░░░░░░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒████▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒██████▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒██████████▒▒░░░░░░░░░░░░░__$$$$$$$$*_____________________, , $$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$, , _______________, , $$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$, _'.____.'_, , $$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$, , '.__, '_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________, , , __*$$$$$$@.$$$$$$, , , , , ,
_____, , $$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$, , ,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___, , *$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$, ,
_, , *___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *', ,
*____, , *$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*, , ____*
______, ; $*$, $$**'____________**'$$***, ,
____, ; '*___'_.*__________________*___ '*, ,
, , , , .; *____________---____________ _ ____ '**, , ,\

___##########*__________________________
__*##############_______________________
__###############________________________
_##################_________**##*_______
__##################_____*##########___
...__##################___*############_
___#################*_###############*_
____#################################*_
______#########~♥~EricK~♥~##########_
_______#############################__
________###########################____
__________########################_____
___________*#####################______
____________*##################________
_____________*###############__________
_______________#############___________
________________##########_____________
________________=#######*______________
_________________######________________
__________________####_________________
__________________###__________________
___________________#___________________


_______________________________________$$$
____________________________________$$$$$$$$
__________________________________$$$$$$$$$$
___________________________$$$____$$$$
_________________________$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
_______________________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
_______________________$$$___$______$$$$$$$$$$
________________$$$$__$$$$_________________$$$
_____________$__$$$$__$$$$$$$$$$$_____$____$$$
__________$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$__$$$$__$$$$
_________$$$$___$$$$$___$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
____$____$$$_____$$$$__________$$$___$$$$$$$
__$$$$__$$$$_____$$$$_____$____$$$_____$
__$$$$__$$$_______$$$$__$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$______$$$$__$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$_____$$$$___$$$$$$
___$$$$$$$$$$$_____$$$
____$$$$$$$$$$$____$$$$
____$$$$$__$$$$$___$$$
____$$$$$___$$$$$$
____$$$$$____$$$*
_____$$$$
_____$$$$


──────────██
─────────█▒▒█
─────────█▒▒█
─────────█▒▒█
──────██▒█▒▒█
────██▒▒██▒▒█
──██▒▒█▒█████
─█▒▒█▒▒█▒▒▒▒▒█
█▒█▒▒█▒▒███▒▒▒█
─█▒█▒▒█▒▒█▒█▒▒█
─█▒█▒▒███▒▒▒▒█
──█▒██▒▒▒▒▒▒█
───█▒▒▒▒▒▒▒█
────█▒▒▒▒▒▒█
───██████████

----------Oooo---
-----------(----)---
------------)--/----
------------(_/-
----oooO----
----(---)----
-----\--(--
------\_)-
-----------Oooo---
-----------(----)---
------------)--/----
------------(_/-
----oooO----
----(---)----
-----\--(--
------\_)-
----------Oooo---
-----------(----)---
------------)--/----
------------(_/-
----oooO----
----(---)----
-----\--(--
------\_)-
-----------Oooo---
-----------(----)---
------------)--/----
------------(_/-
----oooO----
----(---)----
-----\--(--
------\_)-

………………………………………/””~,
……………………………………../:::

::/
…………………………………..,-”””¯””-,
……………………………….,~”……….\
……………………………,~”…………,..\
…………………………,-“………….....|..|
………………………,-“………………..|..|
……………………,-“…………………..|..|
………………….,-“……………………/..|
…………………/……………………..’..
………………../………………………...|
………………./…………………..,„_„...|
………………/…………………,-,-~-,-~’,
……………../……………….,-“ ( . . o)_º)
……………./………………./ . . .“-~“ . . ¯¯¯¯¯””~-,
……………|………………..| . . . . . . . . . . . . . ,-~“~,
……………|…………….....| . . . . . . . . . . . . . /:::::::\
……………|…………….....| . . . . . . . . . . . . . |::::::::l
……………|………………..\ . . . ._ . . . . . . . . “-,„„„-”
…………....|………………..”-, . .(..”~,------------~”
…………….|._………………..”~,..”~-‘---,………………,--~~-,
………….,~” . ¯”~,……………….¯”~~-”,-\………….,-“-,”~, . .”-,
……….,-“….,~”,-~”\…..-‘.,„„„………………”-,……….| . . “-, ”-, . |
………..\,,-“,~”……/…..,-“ . .”-,…………..’-,.”-,……..) . . . .”-,,-“
………….’-,……..(,--,.,-“ . . . . |…………….”-,”-,,(“-~”-,””~~~”
…………….¯”””¯,-“, .), . . . . ,-“……………….”-,\,.”..,-“
………………….’-, .”.,“-,_„„~”……………………”.”-,”
…………………….”~”-,.\,…,--~~~-,………………,~’,
………………………….¯”~/ . . . . . .)……………,”-~’,
………………………./ . . . . . . |--„„„„„„--,~””¯ . . .)_
………………………….,-“ . . . . . .,-“………/ . . . . . . , .)
…………………………( . . . . . ,. . , “)……”-, . . . . .) ,’-“
…………………………..”~-,„_ . .)_,|-“……….¯”””””
____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$____________$$$$$$____________$$$$$
_$$$$$$____________$$$$$$$____________$$$$$
_$$$$$$___________$$$$$$$$$___________$$$$$$
_$$$$$$$_________$$$_$$$_$$$_________$$$$$$$
_$$$$$$$$______$$$$___$___$$$$______$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_o$$
_$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
__$$$__$'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__o$$$
__'$$o__$$__$$'$$$$$$$$$$$$$$'$$__$$_____o$$
____$$o$____$$__'$$'$$'$$'__$$______$___o$$
_____$$$o$__$____$$___$$___$$_____$$__o$
______'$$$$O$____$$____$$___$$ ____o$$$
_________'$$o$$___$$___$$___$$___o$$$
___________'$$$$o$o$o$o$o$o$o$o$$$$'
______________'$$$$$$$$$$$$$$$$$$


▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒███▒▒▒▒██
▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█
▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█
▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██
▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█
█▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█
█▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█
▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█
▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████
▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█
▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████
▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█

Bio……..*♥…*
…..*♥……♥…*
…*♥…♥…♥…….*
.....*♥…♥……♥….*
*…\\♥//…\\♥//…*………*….*
*…………………….*…*…………..*
.*…(¯`v´¯)…….*…(¯`v´¯)…….*
..* Mama …¸.….*
…*♥ ♥♥╔╗ Ayah... .*
…..*♥…║║♫═╦╦╦╔╗♥...♥..*
……..*.♫╚╣║║║║╔╣ ♥....*
……….*╚═╩═╩♫╩═╝...*
……………*…♥(¯`v´¯)*
………………*………...*
…………………*…...*
………………….*..*
……………………*


¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•


__$$$$$$$$*_____________________, , $$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$, , _______________, , $$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$, _'.____.'_, , $$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$, , '.__, '_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________, , , __*$$$$$$@.$$$$$$, , , , , ,
_____, , $$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$, , ,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___, , *$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$, ,
_, , *___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *', ,
*____, , *$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*, , ____*
______, ; $*$, $$**'____________**'$$***, ,
____, ; '*___'_.*__________________*___ '*, ,
, , , , .; *____________---____________ _ ____ '**, , ,\
___Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
____Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
___Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
...__Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
_Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ٠
_Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•●
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠•
_Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●·•٠
____Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠
________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠
___________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●••٠
______________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●
__________________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
____________________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ


___$$$$$$$$______$$$$$$$$§
_$$$$$$$$$$$$__$$$$§§(¯`v´¯)$
$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$(¯`( )´¯)$
$$$ jozzzzzzzzzzzzzzzzzzz(_.^._)$$
$$$$$$ zzzzzzzzzzzzz(¯`v´¯)$$$$$
_$$$$ $$$$$$$$$$$(¯`( )´¯)$$$
___$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$
______$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$
________$$$( ¯`( )´¯)$$
___________$(_.^._)$
____________$$$$$$
______________$$
.
_$$(¯`v´¯)¯`v´¯)
$$$(¯`( )´¯)$(¯`( )´¯)
$$..(_.^._).(_.^._)
$$$$$$(¯`v´¯)
_$$$$ $(¯`( )´¯)
___$$$$(_.^._)
__(¯`v´¯)
_(¯`(O)´¯)___(¯`v´¯)
__(_.^._)___(¯`(O)´¯)_
_$$$$$_____(_.^._)_$$$$
___$$$$$$$$(¯`v´¯)$$ (¯`v´¯)$$$
_________$(¯`(O)´¯)$(¯`(O)´¯)$$
____(¯`v´¯)$(_.^._)$_$(_.^._)$$
___(¯`(O)´¯)$$$$$$(¯`v´¯) `v´¯)
___$(_.^._)$$$$_$(¯`(O)´¯) O)´¯)
_$$$$$$$$$(¯`v´¯)$(_.^._)(¯`v´¯)
$$$$$$$$_(¯`(O)´¯)_$(¯`v´¯)O)´¯)
$$$$$_$$$$(_.^._)$$(¯`(O)´¯)._)
$$$_$$$$$$$$$$_$_$$(_.^._)
______$$$$$$$__§_$$$$$$$
____$$$_____$$__$$_____$$$
___$$$________$$________$$$
__ $$$___________________$$$
___$$$__________________$$$
_____$$$______________$$$
_______$$$__________$$$
_________$$$______$$$
____________$$$_$$$
______________$$$
_______________$_$$(¯`v´¯)$
________________$$$(¯`( )´¯)$
________________$$..(_.^._)$$
__________$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$
___________$$$$ $(¯`( )´¯)$$$
_____________$$$$(_.^._)$$
___$$$$$$$$______$$$$$$$$§
_$$$$$$$$$$$$__$$$$§§(¯`v´¯)$
$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$(¯`( )´¯)$
$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$
.$$$$$$ $$$$$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$
_$$$$ $$$$$$$$$$$(¯`( )´¯)$$$
___$$$$$$$$$$$$$$(_.^._)$$
______$$$$$$(¯`v´¯)$$$$$
________$$$( ¯`( )´¯)$$
___________$(_.^._)$
____________$$$$$$
______________$$
________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵
____Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•●♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
___Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●••●♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
__Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●·٠•●♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
_Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ٠·˙...٠●♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
_Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●••●♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•●♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠•●♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠•●♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
_Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●·•٠•●♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
____Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠•●♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠•●♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
___________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●••٠•●♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
______________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠•٠•●♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
__________________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ•٠•●♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
____________________Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ


...............(¨ `v´¨ )
.................`-.¸.-`
.................I*``*I
.................|......|
................. \,..,/
.~*\ .............~**~...~*\../`*~. ~**~-,
.\.....\¸,.~*\/..../\.....\... ..V...../ ...(_)...\
..\.............\.....\/..../. \........ ./\......¸,.~*
....\¸,.~*´¨..`.-.,¸¸,.-`..\,¸ ¸,./..... ..,¸¸,`.\
..~**\./``*/ ~**~. .~*\..../*~.
...\....\/.../...../\.....\... ..|..|... ..|
....\......./......\/..../\... ...\/.... ./
...../__/...`..,¸¸,.-`* `..¸,...,¸.'


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,¶¶¶¶¶¶¶¶¶........
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶......
´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶..........
´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶..............
´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶........
´´´´´¶´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶.....
´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶....
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶....
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶....
´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶....
´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶...
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶....
´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶.....
´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶....
´´¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶....
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶.....
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶......


____00000_______00000_______
___00_____00___00_____00_____
___00_______000_______00_____
____00____00___00____00______
_____00_00_______00_00_______
______00____****____00________
____00_00_________00_00______
__00____00_______00____00____
_0000000000000000000000000___
__________00___00____________
___________00_00_____________
____________000______________
_____________0_______________


•*¨*•.¸¸♥¸¸.•*¨*•░H░A░P░P░Y░(¯`'•.¸ *♥♥♥* ¸.•'´¯) ░B░I░R░ T░H░D░A░Y░ (¯`'•.¸*♥♥♥*¸.•'´¯) Hope you enjoy YOUR special day! P. ;)


.....♥#############♥
...♥###############♥
..♥#################♥..................♥###♥
..♥##################♥..........♥#########♥
... ....♥#################♥......♥#############♥
.......♥################♥..♥###############♥
.........♥################♥################♥
...........♥###############################♥
..............♥############################♥
................♥#########################♥
..................♥######################♥
....................♥###################♥
......................♥#################♥
........................♥##############♥
...........................♥###########♥
.............................♥#########♥
...............................♥#######♥
.................................♥#####♥
...................................♥###♥
.....................................♥#♥
.......................................♥
.......................................♥
.....................................♥
...................................♥
.................................♥
..............................♥
............................♥
.........................♥
......................♥
..................♥
.............♥
.........♥
......♥
....♥
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥
..........♥
.........♥
.........♥
..........♥
..............♥
...................♥
..........................♥
...............................♥
.................................♥
...........................


_______________________________________$$$
____________________________________$$$$$$$$
__________________________________$$$$$$$$$$
___________________________$$$____$$$$
_________________________$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
_______________________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
_______________________$$$___$______$$$$$$$$$$
________________$$$$__$$$$_________________$$$
_____________$__$$$$__$$$$$$$$$$$_____$____$$$
__________$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$__$$$$__$$$$
_________$$$$___$$$$$___$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
____$____$$$_____$$$$__________$$$___$$$$$$$
__$$$$__$$$$_____$$$$_____$____$$$_____$
__$$$$__$$$_______$$$$__$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$______$$$$__$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$_____$$$$___$$$$$$
___$$$$$$$$$$$_____$$$
____$$$$$$$$$$$____$$$$
____$$$$$__$$$$$___$$$
____$$$$$___$$$$$$
____$$$$$____$$$*
_____$$$$
_____$$$$


____________@@@@@
_________@@@@@@@@__________@@@@
________@@@________@@_____@@@@@@@
________@@___________@@__@@@______@@
________@@____________@@@@_________@@
__________@@______A BIG FLOWER________@@
____@@@@@@_______@@@@@__________@@
__@@@@@@@@____@@@@@@@________@@
__@@____________@@@@@@@@______@@
_@@_____________@@@@@@@@_____@@
_@@_____________@@@@@@@@___@@@
_@@@____________@@@@@@@______@@
__@@@@___________@@@@@_________@@
____@@@@@@_______FOR _____________@@
_________@@__________YOU___________@@
________@@___________@@__________@@
________@@@________@@@@@@@@@@@
_________@@@_____@@@_@@@@@@@@
__________@@@@@@@@___@@@@@
___________@@@@@_@
____________________@
_____________________@
______________________@
_______________________@
_________________@_____@____@@@
_______________@@@@__@__@____@@
_____________@_______@@@@___@@
______________@@@@____@__@@
_______________________@@
_______________________@
________________s$$$?______s__ ___
______________.s$$$___ __.s$, ___
_____________s$$$$³______.s$__ _.
________, ____$$$$$.______s$³__ __
________$___$$$$$$s_____s$³___ __³,
_______s$___³$$$$$$$s___$$$, ` ____..
_______$$____³$$$$$$s.__³$$s__ ___, ,
________³$.____³$$$$$$$s_.s$$$_ ___
_______`$$.____³$$$$$$$_$$$$__ _
________³$$s____³$$$$$$s$$$³__
_________³$$s____$$$$$s$$$$`__
______s.__$$$$___s$$$$$$$$³_.s $$³__
______$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$ $³__
______s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$ $_
_____s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³
____s$$$ssss$$$$$$$$$$ssss$$$s
___$$s§§§§§§§§§s$$$$s§§§§§§§§§$$
___³§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§§§§§§§§§
___§§§§§§§§§§§§§§§s§§§§§§§§§§§§§§
___³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
____³§§§§§§EmO GrLz & GuYz§§§§§§³§
_____³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
______³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
________³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
__________³§§§§§§§§§§§§§§§³


´´´´´´´´´´¶¶.
´´´´´´´´´¶¶¶.
¶¶¶´´´´´¶¶´¶.
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶.
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶.
´´´´´¶¶´“““´¶¶¶.
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶.
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶.
´´´´´´´´´´´´¶¶.
…..Hello
….Hello
…Hello
..Hello
.Hello
Hello
Hello
Hello
.Hello
..Hello
…Hello
….hello
…..Hello
……Hello
…….Hello´´´¶.**..**.
……..Hello´´¶¶*..**..*
………Hello´¶¶¶ .*.*.*.
¶¶¶´Hello¶¶´¶*..**.*.
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶*.*.**..**.
´´´¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶*.*.**.
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶.**.**.*.
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶*.*.*.**.
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶*.
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶*..**.*
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶*.*.**.* .
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶*.*.**…**
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*
´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶ *.**.*.*
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶*..**.**.*
´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶*.**.*.* ..**
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**.
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶*.**.
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶*.**.*
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶*.*.*.*
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶ .**.*.
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶ *.**.*
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ *.**.
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.*.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.****
´´´´´´´´´´¶¶.
´´´´´´´´´¶¶¶.
¶¶¶´´´´´¶¶´¶.
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶.
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶.
´´´´´¶¶´“““´¶¶¶.
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶.
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶.
´´´´´´´´´´´´¶¶.
…..Hello
….Hello
…Hello
..Hello
.Hello
Hello
Hello
Hello
.Hello
..Hello
…Hello
….hello
…..Hello
……Hello
…….Hello´´´¶.**..**.
……..Hello´´¶¶*..**..*
………Hello´¶¶¶ .*.*.*.
¶¶¶´Hello¶¶´¶*..**.*.
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶*.*.**..**.
´´´¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶*.*.**.
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶.**.**.*.
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶*.*.*.**.
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶*.
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶*..**.*
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶*.*.**.* .
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶*.*.**…**
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*
´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶ *.**.*.*
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶*..**.**.*
´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶*.**.*.* ..**
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**.
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶*.**.
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶*.**.*
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶*.*.*.*
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶ .**.*.
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶ *.**.*
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ *.**.
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.*.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.****
´´´´´´´´´´¶¶.
´´´´´´´´´¶¶¶.
¶¶¶´´´´´¶¶´¶.
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶.
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶.
´´´´´¶¶´“““´¶¶¶.
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶.
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶.
´´´´´´´´´´´´¶¶.
…..Hello
….Hello
…Hello
..Hello
.Hello
Hello
Hello
Hello
.Hello
..Hello
…Hello
….hello
…..Hello
……Hello
…….Hello´´´¶.**..**.
……..Hello´´¶¶*..**..*
………Hello´¶¶¶ .*.*.*.
¶¶¶´Hello¶¶´¶*..**.*.
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶*.*.**..**.
´´´¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶*.*.**.
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶.**.**.*.
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶*.*.*.**.
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶*.
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶*..**.*
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶*.*.**.* .
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶*.*.**…**
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*
´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶ *.**.*.*
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶*..**.**.*
´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶*.**.*.* ..**
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**.
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶*.**.
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶*.**.*
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶*.*.*.*
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶ .**.*.
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶ *.**.*
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ *.**.
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.*.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.****
>____________0000__________________0000____________
>__________000000000____________0000000000_________
>________00000000000000_______00000000000000_______
>______000000000000000000__000000000000000000______
>____000000000000000000000000000000_______00000____
>___0000000000000000000000000000000_________0000___
>__0000000000000000000000000000000000________0000__
>__0000000000000000000000000000000000000_____0000__
>_0000000000000000000000000000000000000000___00000_
>_00000000000000000000000000000000000000000_000000_
>_000000000000000000000000000000000000000000000000_
>_000000000000000000000000000000000000000000000000_
>__0000000000000000000000000000000000000000000000__
>___00000000000000000000000000000000000000000000___
>_____0000000000000000000000000000000000000000_____
>_________00000000000000000000000000000000_________
>_____________0000000000000000000000000____________
>_______________00000000000000000000_______________
>__________________000000000000000_________________
>___________________0000000000_____________________
>______________________0
__▒▒▓▓▒▒
__▒▓▓▓▓▓▒▒
_▒▓██████▓▓▒▒▒
_▓██████████▓▓▓▒▒____________▒▒▒▓▓
_▓██████████▓▓▓▓▓▒▒________▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒
_▒▓██████████▓▓▓▓▓▒▒_____▒▓██▓▓▓▓▓██
__▒▓██████████▓▓▓██▒▒__▒████▓▓▓▓▓▓█
___▒▒▓███████████████████████▓▓▓▓█
____▒▒▓▓██████████████████████████▓
_____▒▒▓▓█████████████████████████▓▒
______▒▒▓████████████████████████▓▒
_________▒▓██████████████████████▓▒
__________▒▓███████████████████▓▒
____________▓█████████████████▓▒
_____________▒▓████████████▓▒▒
______________▒▓██████████▓▒
_______________▒▓███████▓▒
________________▒▓█████▓▒
_________________▒▓███▓▒
__________________▒██▓▒
__________________▒█▒
─────████████─────────████████
───██▒▒▒▒▒▒▒▒██─────██▒▒▒▒▒▒▒▒██
──█▒▒░░░░░░░░▒▒█───█▒▒░░░░░░░░▒▒█
─█▒░▓▒▓░░░░▓▒▓░▒█─█▒░▓▒▓░░░░▓▒▓░▒█
█▒░░▓▓▓░░░░▓▓▓░▒█─█▒░▓▓▓░░░░▓▓▓░░▒█
█▒░░░▓░░░░░░▓░░░▒█▒░░░▓░░░░░░▓░░░▒█
█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█
─█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█
──█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█
───█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█
────█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█
─────█▒░░░░▓▒▓░░░░░░░▓▒▓░░░░▒█
──────█▒░░░▓▓▓░░░░░░░▓▓▓░░░▒█
───────█▒▒▒░▓░░░▓▒▓░░░▓▒▒▒▒█
───────████▒▒░░░▓▓▓░░░▒█████
──────█▒▒▒▒██▒░░░▓░░░▒██▒▒▒▒█
─────█▒▒▒▒▒▒▒█▒░▒▒▒░▒█▒▒▒▒▒▒▒█
─────█▒▒▒▒▒▒▒▒█▒███▒█▒▒▒▒▒▒▒▒█
─────█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
─────█▒▒▒▒▒▒████▒▒▒████▒▒▒▒▒▒█
─────█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█
─────█▒▒▒▒▒▒▒▒█▒███▒█▒▒▒▒▒▒▒▒█
─────█▒▒▒▒▒▒▒█▒▒█─█▒▒█▒▒▒▒▒▒▒█
──────█▒▒▒▒██▒▒▒█─█▒▒▒██▒▒▒▒█
──────█████▒▒▒▒█───█▒▒▒▒█████
──────────█▒▒▒▒█───█▒▒▒▒█
─────────█▒▒▒▒▒█───█▒▒▒▒▒█
────────█▒▒▒▒▒█─────█▒▒▒▒▒█
───────█▒▒▒▒▒█───────█▒▒▒▒▒█
──────█▒▒███▒█───────█▒███▒▒█
──────███▀─▀██───────██▀─▀███
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▓███▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▓█▓▓██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▓█▒▒███▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▓█▒▓█▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▓███▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▓██▒░▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▓█▓░▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▓█▓▒▒▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▓█▓▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▓█▓▒▒▒▒██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▓█▓▒▒▒▒▒██████████████████████▓▒▒
▒▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▓█████████████████████▒
▒▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░ ▓█▓
▒▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▒
▒▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████████████████▒
▒▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░░░░░░░░░░░░▓█▓
▒▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒
▒▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████████▒
▒▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░░░░░░░░░░░░▓█▓
▒▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒
▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████████▒
▒▒▒▓██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▓█▓
▒▒▒▒▓███▓▓▓▓▓▓▓▒██▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒██▓
▒▒▒▒▒▒▓██████████████████████████▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒´´´´´$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$´
´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´
´´´´$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$´´´
´´´´´$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´ $$$ ´´´´
´´´´´´$$$$´´´´´´´´´´´´´´$$$$´´ ´´
´´´´´´´3$$$$´¶¶¶¶¶¶¶¶´$$$$3´´´ ´´´
´´´´´´´´3$$$$´¶¶¶¶¶¶´$$$$3´´´´ ´´´
´´´´´´´¶´$$$$$´¶¶¶¶´$$$$$´¶´´´ ´´´
´´´´´´¶¶¶´$$$´¶¶¶¶¶¶´$$$´¶¶´´´ ´´´
´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´ ´´´
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´ ´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´ ´´´
´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´ ´´´
´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´ ´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´ ´´´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´´´´ ´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´ ´´´
´´´´´´´´´´´´¶´¶´¶´¶´¶´´´´´´´´´ ´´´
´´´´¶´´´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´´´´¶´ ´´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´
´´´¶¶´´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´´´´´¶¶ ´´´
´´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶ ´´´
´´´¶¶´¶¶´¶¶´¶´´´´´´´¶´¶¶´¶¶´¶¶ ´´´
´¶´¶¶´¶¶´¶¶´¶´´´´´´´¶´¶¶´¶¶´¶¶ ´¶´
¶¶´¶¶´¶¶´¶¶´¶´´´´´´´¶´¶¶´¶¶´¶¶ ´¶¶
´¶¶¶¶´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´¶¶ ¶¶´
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´¶¶


---------------____MoooooooM8888
______________MogggooooooM88888
________MMMMMoooooooooooM8888888
________M6ooooMMMmoooooooM888888888
_____Mmooo8oooooooooooooM88888888888
____MmmmooooooooooooooM88888888888888
___Moooooooooo8888888M8888888888888888
__Mooooooooooooo88888M88888888888888888
___MmooooooooooooooommM88888888888888888
_______M88ooooo888mooMM88888888888888888
________M88888888oommooM88888888888888888
_________M888888ooooMM8888888888888888888
_________MooooooooooM888888888888888888888
______888MoooooooooM8888888888888888888888
___888888MooooooooM88888888888888888888888
__88888888MoooooooM8888888888mmmm888888888
_888888888Mo8oooooM8888888MooooooooM888888
8888888888Moo8oooM8888MM8ooooooooooooM88888
8888888888Mooo88ooooM888MoooooooooooooM8888
_M8o8888ooo8oo88ooo0ooMMoo888oooooooooooM88
Mooo88888ooo8o88o8oooooooooo8888oooooooooM8
Moo8888o8ooooo8ooooooooooooooo8888ooooooooM8
Mooo88oooooooooooooooooooooooo888888oooooooM8
Mooooooooooooooooooooooooooooo88888888ooooooM8
_MooMooooooooooooooooooooooooooM888ooo88oooooM
__Mmoooooooooooooooooooooooooo888Moooo8oooooooM
___Moooooooooo8oooooooooooooo8888MMooooooooooooM
____Moooooooo88ooooooooooooo88888MMM8oooooooooooM
____Moooooooo88oooooooooooooo88888MMMMoooooooooooM
____Moooooooo88Moooooooooooooooo88888MMMMoooooooooM
___Mooooooooo88Moooooooooooooooo8MooooMMMMoooooooooM
__Mooooooooo8MMooooooooooooooo88MoooooMMMMooooooooooM
_Mooooooooo88MMoom888mooooooo88MooooooMM_MMoooooooooo
_M8moooooo888MMoom@@8moooo8888M8oooooooMM__MMooooooo
M@88moooo888MooMom8@8mooo8888MooooooooMM___Mmoooooo0
_*M8mooo8888MooooMm8mooo888M888ooooooooMM___Moooooo00
____MMMMMM8888oooooMMmmmmM88888oooooooMM_Moooooooo0
__________M88Moooooo8888888888oooooooooooMMoooooooooo
__________M88Mooooo8o888888888ooooooooooooMoooooooo88
___________M88Mooooo8ooo888888oooooooooooMooooooo8888
____________M888Mooo888ooooo888ooooooooooMoooooo8888M
____________M88888Moo888oooooo8888ooooooMooooooo888M8
_____________M888888Mo8888oooooo8888oooMooooooo888M88
______________M8888888Mo8888ooooooooooMoooooooo88M888
________________M888888M88888oooooooooMoooooooo8M8888
_________________M8oo888M888888ooooooMoooooooo8M88888
__________________M8ooooMM88888888ooMooooooooM8888ooo
___________________MooooM_M88888888MooooooooM888ooooo
____________________MooooM_M888888Mooooooo8M88**ooooo
_____________________MooooM_mmmmmmMoooooo8Mmooooooooo
______________________MoooQooommmmMoooMMooooooooooooo
_____________________MM88ooo8ooooMMMooooooooooooooooo
__________________mM8888M88o88mMmoooooooooooooooooooo
____________mMMMoooooooooM888Mmoooooooooooooooooooooo
_______MMMMoooooooooooooooMMooooooooooooooooooooooooo
___MMMoooooooooooooooooMMoooooooooooooooooooooooooooo
MMMooooooooooooooooooMMooooooooooooooooooooooooooooo8
oooooooooooooooooooMMoooooooooooooo__/////////////////////////////////______
__//////////////////////////////////______
_////////////$$$$$$$$$$$///////_____
_///////////$$$$_____$$////////_____
_////////// __$$$____$$$$///_____
_////////$$$$$$$$$$$$$/////_____
_////// $$$$$$$$$$$$$////_______
_///// $$$$$$--$$$$$ _________
_ // ___$$$$$$$$$$_________
_ / ______$$$$$____________
_^$$$b______________e$$$"_
_d$$$$$e__________z$$$$$b_
4$$$*$$$$$c____.$$$$$*$$$r
_""____^*$$$be$$$*"____^"_
__________"$$$$"__________
________.d$$P$$$b_________
_______d$$P___^$$$b_______
___.ed$$$"______"$$$be.___
_$$$$$$P__________*$$$$$$_
4$$$$$P____________$$$$$$__
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´
´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´
´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶´
¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶


´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶´
Cara Copasnya Menggunakan CNTRL+C


0 komentar:

╔═══════════════════════════════════════╗
(NOT SPAMMING and NO RACIST)
BUDAYAKAN KOMENTAR YANG BAIK
╚═══════════════════════════════════════╝

Posting Komentar

Followers

ALL POST

Loading...
Lsc